skip navigation

ส่งพัสดุภัณฑ์ต่างประเทศ

หน้าหลัก / บริการของเรา

บริการของเรา

ส่งพัสดุภัณฑ์ต่างประเทศ

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ DHL Express (DHL) และ Federal Express (FedEx) มากว่า 30 ปี จึงทำให้ ALL INTER EXPRESS Ltd., Part. ของเราได้เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากทั้ง 2 บริษัท ให้บริการลูกค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง รวมถึงการให้บริการในการไปรับสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อจัดส่งในประเทศไทย

ทั้ง DHL และ FedEx ต่างก็มีจุดแข็งของตัวเอง ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกที่มากขึ้น ตอบสนองได้ตามความต้องการของตัวเอง เราจึงสามารถเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบ และเลือกใช้ผู้ให้บริการที่คิดว่าตอบโจทย์ในการจัดส่งสินค้าของตัวเองได้อย่างดีที่สุด

ไม่ว่าพัสดุภัณฑ์จะเป็นอะไร เอกสารเพียงแค่ 1 ใบ หรือแม้แต่สินค้าที่มีน้ำหนักเป็น 1,000 กิโลกรัม เราก็พร้อมให้บริการอย่างได้เต็มที่

สินค้าที่ต้องห้าม

  • สิ่งมีชีวิต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แมลง หรือนก)
  • ถ้วยรางวัลการล่า(สัตว์) ชิ้นส่วนของสัตว์ เช่น งาช้าง ครีบฉลาม ซากสัตว์ หรือผลพลอยได้จากสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ ที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อการบริโภคของมนุษย์ ที่ต้องห้ามโดยอนุสัญญาไซเตสหรือกฎหมายท้องถิ่น
  • ศพหรืออัฐิไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม
  • Bullion (of any precious metal)
  • เงินสด (ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายหรือธนบัตร ธนบัตรสกุลเงิน เหรียญในปัจจุบัน)
  • หินมีค่า และ หินกึ่งมีค่า (เจียระไน หรือ ยังไม่เจียระไน, ขัด หรือ ยังไม่ขัด)
  • ปืนครบชุด กระสุน ระเบิด วัตถุระเบิด ระเบิดจำลองหรือชิ้นส่วนทดสอบ ปืนอัดลม ปืนปลอมหรือลอกเลียนแบบหรือกระสุนปลอม
  • ของผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสารเสพติดที่ใช้กระตุ้น สารกดประสาท หรือสารเคมีที่ทำให้หลอนประสาท กัญชาหรือสารสำคัญจากกัญชา
  • สินค้าปลอมแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือบทบัญญัติใดๆ ของสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศใดๆ แม้มีไว้ในครอบครองหรือขนส่งชิปเมนท์โดยผิดกฎหมาย

We Are The Best logistic Company, Fast and Safely!