skip navigation

ส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศ

หน้าหลัก / บริการของเรา

บริการของเรา

ส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศ

DHL eCommerce หนึ่งในผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศชั้นนำ ไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าทั่วไปที่จะจัดส่งสินค้า จัดส่งของขวัญให้ญาติ ให้เพื่อนฝูง หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่ต้องจัดส่งสินค้าเพื่อไปยังลูกค้าในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ DHL eCommerce มี solutions การบริการที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี

DHL eCommerce มีเครือข่ายในการจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์คลอบคลุมกว่า 77 จังหวัดทั่วประเทศ ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกล หรือเป็นเกาะต่าง ๆ เราก็สามารถจัดส่งสินค้าของท่านได้ตามกำหนดเวลาและปลอดภัย

ข้อกำหนดในการจัดส่งสินค้า

- น้ำหนักพัสดุภัณฑ์ต่อกล่อง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 กก
- ความยาวรวมของกล่อง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 ซม. (กว้าง + ยาว + สูง)
- ให้บริการจัดส่งในวันจันทร์ - เสาร์ (09.00 น. - 18.00 น.)

การจัดส่งแบบ Next Day Delivery

- จัดส่งในวันถัดไป สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล และพื้นที่ให้บริการหลักในต่างจังหวัด
- ระยะเวลาในการจัดส่ง 2-3 วันทำการ (ยกเว้นปลายทางที่อยู่พื้นที่ห่างไกล)
- ให้บริการจัดส่งในวันจันทร์ - เสาร์ (09.00 น. - 18.00 น.)

บริการอื่น ๆ

- บริการส่งคืนพัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งได้
- ติดตามสถานะออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่ง พร้อมหลักฐานในการส่งทั้งรูปภาพและลายเซ็น
- ความรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุรวมมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
- สามารถซื้อประกันความคุ้มครองการจัดส่งเพิ่มได้สูงสุดถึง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

We Are The Best logistic Company, Fast and Safely!